Cennik

wykonania przeglądów okresowych

 

Zakres przeglądu
 • Przegląd konstrukcyjno-budowlany roczny
  (art. 61, ust. 1 pkt. 1)
 • Przegląd konstrukcyjno-budowlany pięcioletni
  (art. 61, ust. 1 pkt. 2)
 • Przegląd konstrukcyjno-budowlany półroczny
  (art. 61, ust. 1 pkt. 3)
 • Połączone przeglądy roczny i pięcioletni
  (art. 61, ust. 1 pkt. 1 i 2)
 • Połączone przeglądy roczny, pięcioletni i półroczny
  (art. 61, ust. 1 pkt. 1, 2 i 3)
BUDYNKI MIESZKALNE
BUDYNKI NIEMIESZKALNE I INNE OBIEKTY BUDOWLANE

zł/ mieszkanie

minimum [zł]

 • ..

zł/ m2 powierzchni użytkowej

 • 0,15
 • 0,15
 • 0,17
 • 0,20
 • 0,22

minimum [zł]

Projects in which we participate